Абонаментна поддръжка

Поддръжката е много важна и неизменна част от всяка дейност. Понякога заради забавяне или заради това, че поддръжката ви не си извършва от професионалисти, фирмата ви може да претърпи загуби или пропуснати ползи. Например, ако информацията на уеб сайта ви не е актуална или несъответства, клиентите ви може да придобият грешни заключения, а от там и да дойдат пропуснатите ползи за бизнеса ви. Един добър управител на фирма знае какво означава това.

Тод студио ви предлага абонаментна поддръжка в следните направления:

  • уеб сайтове – поддръжка на съдържанието им (текстове, снимки);
  • маркетингови кампании, рекламни уеб кампании;
  • оптимизация за търсачки – SEO;
  • онлайн магазини/каталози – тук е от особено значени точното и навременно поддържане на информацията. А какво по-добро от това, информацията ви да бъде поддържана от професионалисти и то на много по-ниска себестойност;
  • компютърни мрежи, интернет споделяне;
  • поддръжка на антивирусни системи и почистване от вируси;
  • компютърна - сървърна и десктоп поддръжка – тук се включват: поща, печат и други видове софтуерна поддръжка.