Оптимизация на сайт SEO


Оптимизация за търсачки SEO: правим одит на текущото състояние на сайта, даваме съвети, препоръки, след което се установява план на действие, спрямо посочените цели. Ключови думи, място на сайта ви на определени позиции. Факторите, които влияят върху оптимизацията са не един. Трябва да се доверите на професионализма на Тод Студио за да ви помогнем.

  • анализ и консултиране
  • работен план
  • оптимизиране на сайта SEO
  • доклад и поддръжка

Уеб(интернет) маркетингът има най-различни синоними – някои от които го изпълват или допълват, или са част от него. Като например: интернет маркетинг, интерактивен маркетинг, електронен маркетинг.

Уеб(интернет) маркетингът е едно понятие, което се развива с годините на развитие на интернета и на пренасянето на бизнеса в него. Както знаете маркетингът и успешния бизнес вървят ръка за ръка. А за да имате успешен бизнес в интернет е задължително да се обърнете към методите на уеб маркетинга.

Ето и какво ви предлага Тод Студио:

Оптимизация за търсачки SEO: прави се одит на текущото състояние на сайта, дават се съвети, препоръки, след което се установява план на действие, спрямо посочените цели. Ключови думи, място на сайта ви на определени позиции. Факторите, които влияят върху оптимизацията са не един. Трябва да се доверите на професионализма на Тод Студио за да ви помогнем.

Корпоративна идентичност – Фирмен стил: Тод Студио иска да ви помогне не само да се отличавате от конкуренцията ви, но и да изглеждате по-добре. Вашeто лого/фирмен знак, корпоративни цветове, делова документация, бланки, рекламни проекти, всичко това показва вашият стил и ви откроява. А когато се откроявате, вие лесно бихте били забелязани. А какво по-добро от това, да бъдете забелязани от клиентите си лесно.

Онлайн фирмени стратегии: нито една фирма не би успяла да постигне целите си в уеб пространството, без изработена фирмена стратегия. А трябва да бъде ясно на всяка една сериозна фирма, че уеб пространството, интернет е едно необятно пространство, което може да бъде използвано по най-добрия начин както за реклама, така и за популяризиране на фирмената дейност. Тод Студио може да ви предложи анализ на уеб нуждите на вашия бизнес, какво може да бъде достигнато, какво е текущото ви състояние и на базата на това, да предложи план, чрез който да се работи.

Интернет(уеб) реклама. Мисля, че на всеки е ясно до какво води една целенасочена и подходящо подбрана рекламна кампания. В интернет може да бъде достигната и до една сериозна цифра от клиенти, прочели посланието ви. А в редица случаи е и с много по-ниски разходи. Всяка една фирма, имаща политика за реклама в днешно време, е необходимо да обърне кръгозор именно в интернет рекламата. Тод студио може да помогне, чрез изготвяне на цялостна рекламна кампания за интернет реклама, да ви даде съвети, да анализира и да обобщи.

Поддръжка / Мониторинг. Нека да дадем един пример: Когато уеб сайтовете имат изразени цели за достигане, било и чрез добра оптимизация, тези цели трябва не само да бъдат достигнати, но и да бъдат задържани. Т.е. това е една постоянна „битка“ между конкурентите в интернет, като тя трябва да се следи и се прави мониторинг. Примерно след първоначална оптимизация, която се прави за сайт – той достига след Х време дадена позиция, и всички са щастливи. Но след 2 месеца той може да падне отново надолу, тъй като други сайтове са се намесили и правят оптимизация и те, конкуриращи се с теб. Ето защо фирмите които желаят почти винаги да запазват дадено ниво, чрез Тод студио може да бъде извършен постояннен мониторинг или поне се прави на определено време поддържащ. Същия задължава Тод студио да съблюдава постоянно процесите и да може да реагира своевременно на дадена промяна. Защото ако се реагира след месеци, може да е късно.