ИТ услуги, софтуер

Компютърни мрежи

Без локалните мрежи в днешно време, не би могло да бъдат използвани пълноценно ресурсите на глобалните мрежи, на интернет. Няма вече фирма, разполагаща с повече от един компютър и да няма изградена подобна мрежа, било тя безжична или жична. Предимствата са най-разнообразни:

  • споделяне на общи информационни ресурси;
  • споделяне на интернет връзката;
  • достъп до сървър, използван за конкретни цели и много други.

Това, което предлага Тод студио е възможността да имате изградена подобна локална мрежа, както и достъп до сървърни ресурси в тази мрежа, за ваше улеснение в бизнеса ви. В последните години, сериозно място заемат все повече безжичните мрежи, които са и един добър избор за фирмата ви.

Видеонаблюдение

Видеонаблюдението е неизменна част от изграждането на политиката за сигурност в една съвременна фирма.

Тод студио изгражда системи за видеонаблюдение, според изискванията на клиента, и според необходимостта от покритие на обекта. Ние ще ви дадем съвет как е най-удачно да се изгради системата. Ще ви дадем варианти, от които да имате избор, в зависимост от вашия фирмен бюджет. Изградили сме редица обекти, които работят и обслужват целите на фирмите.

Бизнес софтуер

В процесите на работа на една фирма има редица дейности, които чрез автоматизация, чрез програмни продукти(софтуер) увеличават значително производителността на труда. Отдели като – Личен състав, Планиране, Маркетинг и т.н. имат необходимостта от информационна база от данни, съдържаща важни архиви или текущи операции.

Тод студио може да създаде за вас софтуер, който да удовлетвори нуждите ви. Процесът се извършва на няколко етапа:

  • запознаване с детайлите по проекта и обобщаване;
  • анализиране;
  • създаване на прототип и одобрение от клиента;
  • реализиране на проекта;
  • интеграция;
  • поддръжка.

Разработка на друг софтуер :: вие имате нужда от програма, която да подобри работата в бизнеса ви, в такъв случай не се колебайте да се свържите с нас и да обсъдим идеята ви. Програмистите ни приемат предизвикателствата с професионализъм!

Обучение

Тод студио извършва обучение по работа не само с изградените от фирмата софтуерни системи, но и с други продукти.

Извършвани са редица курсове за начинаещи на групи, както и за индивидуално обучение. За повече подробности, свържете се с нас.

Одит и консултации

Когато вземате решения за поръчка на даден софтуер, пред вас има много въпросителни. Именно за това е нужна консултация с професионалисти, които да ви дадат правилните насоки. Първо, ще бъде извършен одит на текущото състояние на дадената услуга, която желаете да подобрите. Тук се включват както бизнес софтуерните решения, така и видоенаблюдението, нивото ви, преди да пожелаете обучение, компютърната ви мрежа, уеб сайтът ви, или маркетинговата ви програма.

Тези консултации са необходими във всеки един момент, в който е нужно подхващането на нова идея. След това ще ви бъдат дадени професионални съвети и решения за вас и вашия бизнес, преди да се пристъпи към реализацията им.