Компютърни мрежи

Компютърни мрежи - Без локалните компютърни мрежи в днешно време, не би могло да бъдат използвани пълноценно ресурсите на глобалните мрежи, на интернет. Няма вече фирма, разполагаща с повече от един компютър и да няма изградена подобна мрежа, било тя безжична или жична. Предимствата са най-разнообразни:

  • споделяне на общи информационни ресурси;
  • споделяне на интернет връзката;
  • достъп до сървър, използван за конкретни цели и много други.

Това, което предлага Тод студио е възможността да имате изградена подобна локална мрежа, както и достъп до сървърни ресурси в тази мрежа, за ваше улеснение в бизнеса ви. В последните години, сериозно място заемат все повече безжичните мрежи, които са и един добър избор за фирмата ви.