Видеонаблюдение

Видеонаблюдението е неизменна част от изграждането на политиката за сигурност в една съвременна фирма.

Тод студио изгражда системи за видеонаблюдение, според изискванията на клиента, и според необходимостта от покритие на обекта. Ние ще ви дадем съвет как е най-удачно да се изгради системата. Ще ви дадем варианти, от които да имате избор, в зависимост от вашия фирмен бюджет. Изградили сме редица обекти, които работят и обслужват целите на фирмите. Видеонаблюдение има изградено в Бургас, Бургаския регион, страната.