Абонаментна поддръжка

Поддръжката е много важна и неизменна част от всяка дейност. Понякога заради забавяне или заради това, че поддръжката ви не си извършва от професионалисти, фирмата ви може да претърпи загуби или пропуснати ползи. Например, ако информацията на уеб сайта ви не е актуална или несъответства, клиентите ви може да придобият грешни заключения, а от там и да дойдат пропуснатите ползи за бизнеса ви. Един добър управител на фирма знае какво означава това.

Тод студио ви предлага абонаментна поддръжка в следните направления:

  • уеб сайтове – поддръжка на съдържанието им (текстове, снимки);
  • маркетингови кампании, рекламни уеб кампании;
  • оптимизация за търсачки – SEO;
  • онлайн магазини/каталози – тук е от особено значени точното и навременно поддържане на информацията. А какво по-добро от това, информацията ви да бъде поддържана от професионалисти и то на много по-ниска себестойност;
  • компютърни мрежи, интернет споделяне;
  • поддръжка на антивирусни системи и почистване от вируси;
  • компютърна - сървърна и десктоп поддръжка – тук се включват: поща, печат и други видове софтуерна поддръжка.
Цени за поддръжка при сключване на Договор

ВИДОВЕ АБОНАМЕНТИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА УЕБ САЙТ:

Абонамент Малък сайт - 129 лв./месец - до 5 промени за периода
В абонамента се включва поддръжка на сайта, с до 5 на брой промени/страници по него - промяна на съдържанието на сайта, текст, снимки вид, по зададен макет от клиента.

Абонамент Фирмен сайт - 189 лв./месец - до 10 промени за периода
В абонамента се включва поддръжка на сайта, с до 10 на брой промени/страници по него - промяна на съдържанието на сайта, текст, снимки вид, по зададен макет от клиента.

Абонамент Корпоративен сайт - 299 лв./месец - до 20 промени за периода
В абонамента се включва поддръжка на сайта, с до 20 на брой промени/страници по него - промяна на съдържанието на сайта, текст, снимки вид, по зададен макет от клиента.

Абонамент Онлайн магазин - ПО ДОГОВАРЯНЕ, над 20 промени за периода, в зависимост от месечното натоварване.

Забележки:
- Всички пакети включват пълна техническа поддръжка:
Мониторинг за правилната работа на сайта и профилактика;
Следене на Хостинг Услугите;
При всякакви възникнали проблеми с работата на сайта (бъгове, атаки, разпадане на връзки и т.н.), Изпълнителят има готовност за бързото им отстраняване/съдействие;
Периодично правене на резервни копия на сайта на локален носител /пълни обикновено на месец/;
При проблеми в програмния код, те се анализират и при необходимост се извършва тяхното адекватно отстраняване;
Малки корекции по дизайна или функционалността на уеб сайта /всичко допълнително се договаря/;
При необходимост, подмяна на определени секции от кода на сайта при обновяване (ъпгрейд) на използваните програмни версии и спиране от употреба на остарелите такива.

- * Ако не е сключен договор за поддръжка, всички текущи заявки за актуализация се таксуват по пълната тарифа за еднократна манипулация (50 лв на манипулация - максимум до 2 часа) и не получават приоритет и срок за изпълнение.
При сключване на Договор, манипулациите са извършвани с категория сключен договор с високо ниво на приоритет и срок на изпълнение!

- Цените са без ДДС;

ТАКСУВАНЕ ЗАСНЕМАНЕ НА ФОТОСИ (тук се включва и обработката на кадрите с програмни продукти):

- до 5 кадъра: 41.67 лева

- над 5 кадъра: 8 лева на кадър

цените са без ДДС