Мониторинг/наблюдение

Нека да дадем един пример: Когато уеб сайтовете имат изразени цели за достигане, било и чрез добра оптимизация, тези цели трябва не само да бъдат достигнати, но и да бъдат задържани. Т.е. това е една постоянна "битка" между конкурентите в интернет, като тя трябва да се следи и се прави мониторинг. Примерно, след първоначална оптимизация, която се прави за сайт - той достига след Х време дадена позиция, и всички са щастливи. Но след 2 месеца той може да падне отново надолу, тъй като други сайтове са се намесили и правят оптимизация и те, конкуриращи се с теб.

Ето защо фирмите които желаят почти винаги да запазват дадено ниво, чрез Тод студио може да бъде извършен постояннен мониторинг или поне се прави на определено време поддържащ. Същия задължава Тод студио да съблюдава постоянно процесите и да може да реагира своевременно на дадена промяна. Защото ако се реагира след месеци, може да е късно.