Онлайн фирмени стратегии

Онлайн фирмени стратегии: нито една фирма не би успяла да постигне целите си в уеб пространството, без изработена фирмена стратегия. А трябва да бъде ясно на всяка една сериозна фирма, че уеб пространството, интернет, е едно необятно пространство, което може да бъде използвано по най-добрия начин както за реклама, така и за популяризиране на фирмената дейност.

Тод Студио може да ви предложи анализ на уеб нуждите на вашия бизнес, какво може да бъде достигнато, какво е текущото ви състояние и на базата на това, да предложи план, чрез който да се работи.